Department of Jyotish

 

ज्योतिषविभागस्य परिचयः

 

भारतवर्षस्य सुदूर-पूर्वोत्तरक्षेत्रे ज्योतिषादिप्राच्यविद्यानां विकासाय समाजे प्रचार-प्रसाराय च राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानेन संचालिते एकलव्यपरिसरे ज्योतिषविभागस्यारम्भः 2013 तमे वर्षे जूनमासस्य चतुर्थे दिनाङ्के (04.06.2013) संजातः। परिसरस्य ज्योतिषविभागे प्राक्शास्त्रिकक्षातः विद्यावारिधिपर्यन्तम् अध्ययनध्यापनस्य व्यवस्था वर्तते।सम्प्रति विभागे आहत्य 30 छात्राः अध्ययनरतास्सन्ति। डॉ. ब्रह्मानन्द मिश्रा  एवं डॉ. मनोज  श्रीमाल अध्यापकत्वेन कार्यं कुरुतः।

 

    Copyright © 2013 - 2021, Central Sanskrit Univeristy, Eklavya Campus, Agartala, Radhanagar, Near Buddha Mandir, Agartala, Tripura.
    Website Last Updated on: 23-April-2021